Vinogradi i vinarija


Naši vinogradi su na severnim padinama Fruške Gore na nadmorskoj visini od oko 230 m, ukupne površine 6 ha (22 000 čokota). Orijentacija vinograda je sever - jug.

Zastupljenost sorti je: Italijanski Rizling 50%, Sauvignon Blanc 15%, Canernet Sauvignon 15%, Vranac 15% i Muskat Hamburg5%.

Nega vinograda podrazumeva sve savremene agrotehničke mere, koje obavljamo sopstvenom mehanizacijom.

U preradi roda koristi se najsavremenija tehnologija (kontrolisana fermentacija) i moderna tehnološka oprema.